Hostia

Ambasádori Európskeho roka rozvoja

Adela Banášová

 

Marián Čaučík

 

Michal Hvorecký

 

 

Michal Slanička

Vo svete médií sa pohybuje už 15 rokov. Pracuje ako redaktor a moderátor v Slovenskej televízií, jeho hlas sa prihovára aj poslucháčom Rádia Slovensko. Pomoc druhým mu nie je cudzia. Je študentom odboru Sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a venuje sa doborvoľníckej práci s deťmi.  Spolupracuje s Platformou MVRO už niekoľko rokov.

 

 

 

 
 

Mailing list

Emailová adresa: